Naziv publikacije:
Službeni glasnik Općine Starigrad, mrežno izdanje

Nakladnik:

Općina Starigrad
Trg Tome Marasovića 1, Starigrad - Paklenica

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel
Trg Tome Marasovića 1, Starigrad - Paklenica

Kontakt telefon: 023/369-387
e-mail: info@opcina-starigrad.hr

Dostupno na mreži: od travnja 2024.

ISSN publikacije: 3043-7636