Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 4/24, 17. svibnja 2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
  2. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja