Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 5/24, 29. svibnja 2024.

AKTI NAČELNIKA

  1. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Osmjeh“

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 601-01/24-01/04
URBROJ: 2198-9-2-24-2

Starigrad Paklenica, 29. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 37. stavka 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), te članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23), Općinski načelnik Općine Starigrad, OIB: 52749374195, donio je

O D L U K U
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Članak 1.

Nikolina Trošelj, OIB: 50767854136, Stipana Bušljete 7, 23244 Starigrad Paklenica, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića “Osmjeh”, OIB: 13557716238, Jurja Barakovića 2A, 23244 Starigrad Paklenica, do imenovanja ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme do godine dana, počevši od dana 01. lipnja 2024. godine.

Članak 2.

Vršitelj dužnosti ravnateljice predstavlja i zastupa ustanovu samostalno i pojedinačno.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Starigrad“.

OPĆINSKI NAČELNIK
v.r. Marin Čavić