Službeni glasnik Općine Starigrad, broj 1/24, 19. travnja 2024.

Sadržaj

AKTI NAČELNIKA

  1. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
  2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Osmjeh”

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Starigrad
  2. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Ražanac, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Posedarje

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 601-01/24-01/01
URBROJ: 2198-9-2-24-2

Starigrad Paklenica, 12. travnja 2024. godine

Na temelju članka 37., stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), te članka 46. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23), Općinski načelnik Općine Starigrad, OIB: 52749374195, donio je

Odluku
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Osmjeh”

Članak 1.

Ana Prstec Marasović imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Osmjeh“, J. Barakovića 2A, 23244 Starigrad, na mandatno razdoblje od 5 godina, počevši od 19. travnja 2024. godine.

Članak 2.

Ravnateljica predstavlja i zastupa ustanovu samostalno i pojedinačno.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Starigrad».

OPĆINSKI NAČELNIK
Marin Čavić, v.r.